Øster Hus og Obos Block Watne er i gang med eneboliger og leiligheter i Orstad Utsyn, som er første del av det nye boområdet Orstadbyen.

Flyfoto over Orstad utsyn, som også viser hvilke boliger som kommer hvor.
Stemingsbilde av gutt i natur

Nært og godt


Nært og godt Orstad Utsyn er akkurat passe. Her ligger skole, idrettsanlegg og barnehage i trygg tusleavstand for små føtter. Arbeidsplasser, togstasjon, byer og bygder i akkurat behagelig avstand. Men kanskje viktigst av alt. Naturen ligger vegg i vegg med boligene i dette fantastiske landskapet. På toppen av Orstad - med utsyn over frodig jærlandskap, bugnende enger og vann. På toppen. Nært og godt. Med boliger i akkurat passe størrelser, i akkurat passe avstand til alt du behøver og akkurat slik du vil bo.

Stemingsbilde av føtter i naturen.

Orstadbyen

Utbygging på Orstad er et resultat av at fylkeskommunen og de tre kommunene Sandnes, Time og Klepp har blitt enig om en overordnet plan for byveksten på Nord-Jæren. Stor befolkningsvekst i hele regionen legger press på landbruksjord. Det er i dette bildet en tenker seg å knytte sammen Ganddal og Kverneland i et sammenhengende storbyområde, eller ”bybånd”.

Det betyr at Orstad Utsyn kommer til å ligge i et spennende område som stadig vil få både flere innbyggere og flere arbeidsplasser. Med en slik utvikling følger også en vekst i både kulturliv, klubb- og foreningsliv, og altså et stadig mer variert fritidstilbud for både store og små. Utbyggingen av infrastrukturen i området vil i tillegg bidra til å gjøre Orstad enda mer sentralt, ikke minst med tanke på den planlagte veiforbindelsen fra Rv. 44 i vest til E39 ved Bråstein.

Orstad Utsyn ligger sentralt til i forhold til det meste!
orstadutsyn

Obos Block Watne

Gabriel Edlandsveg 97-107, lettstelt og moderne hjem som skapt for barnefamilier, men også voksne som ikke er klare for å flytte inn i leilighet. Disse eneboligene har mange soverom, gode oppbevaringsmuligheter og flotte uteareal.

Les mer..

orstadutsyn

Orstad BKS13

Les mer…

orstadutsyn

Gabriel Edlands veg 30-40

Les mer…

I nærheten

Skoler, barnehager og idrettsanlegg ligger ligge like i nærheten av Orstad Utsyn. Orstad naturbarnehage, Øksnevad naturbarnehage og Orstad skole ligger alle innenfor en nærhet på mellom 700 og 1200 meter målt i luftlinje. Helsehuset på Orstad ligger rundt 500 meter mot RV 505, med helsestasjon, lege, manuell- og fysioterapi samt treningsstudio.

Øksnevad og Kverneland er de nærmeste tettstedene. Det langstrakte og store Frøylandsvatnet like i nærheten byr på mange flotte naturopplevelser, og langs vestsiden går det sykkel- og gangsti til Bryne. Rett nord for feltet bugner Figgjoelven seg nedover Jæren, med sin populære badeplass ved Foss Eikeland. Der finner du forøvrig også den gamle Ålgårdbanen som utgjør en fin turløype helt opp til Ålgård. I motsatt retning tar banen deg ned til Ganddal, der Stokkalandsvatnet lokker med fine turløyper og et rikt fugleliv. Derfra kan du ta deg helt ned til Sandnes sentrum gjennom Sandvedparken.

Rett vest ligger strandperlene på rekke og rad, fra Solastranden i nord, via surfeparadiset Bore strand, til sjarmerende og idylliske Orre strand lenger sør.

Utvalgte fakta

Utbyggingsplan

Kartet viser hvordan tomteområdet er fordelt mellom Øster Hus, Obos Block Watne og Orstad utviklingsselskap. Nærmest Orstadvegen vil det bli oppført flere leilighetsbygg. Lenger opp i skråningen vil det det bli bygget både eneboliger, eneboliger i rekker og kjeder, rekkehus og ulike typer leilighetsbygg.

Plankartet viser også det rause innslaget av grøntarealer og friområder, med en hovedåre som strekker seg i nordøstlig retning. Det er planlagt sju lekeplasser som hver for seg blir over 200 m². For de aller fleste boligene vil det ikke være mer enn 100 meter til nærmeste lekeplass.

Følgende delfelt er er satt av til boligblokker: BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6 og BB7.

Utbyggingsplan

Forklaring

Øster Hus

Obos Block Watne

Orstad utviklingsselskap

Utbyggerne

Med såpass erfarne bolig- og eiendomsaktører som Øster Hus og Obos Block Watne bak spakene, er prosjektet Orstad Utsyn sikret en tvers gjennom profesjonell utførelse fra start til slutt.

Øster Hus

Øster Hus er den største boligutvikleren i vårt distrikt. Bedriften er kjent for godt og solid håndverk, problemfrie prosesser, overlevering til avtalt tid og pris, og ikke minst et sluttprodukt av god kvalitet.

Les mer på oster-hus.no

Obos Block Watne

Kjernevirksomheten til Obos Block Watne er utvikling av kvalitetsboliger til fornuftige priser. Bedriften har siden 1950-tallet levert nesten 100.000 boliger og har lange tradisjoner som en av Rogalands ledende boligbyggere.

Les mer på blockwatne.no

Kontakt oss

Høres Orstad Utsyn spennende ut? Ta kontakt direkte med Obos Block Watne og Øster Hus i dag

Obos Block Watne

Torunn Kverneland Thiemer på
tlf. 905 26 999 eller
torunn.thiemer@obos.no

Øster Hus

Tone Ulvik Johnsen på
tlf. 992 58 240 eller
tone@oster-hus.no